Kasutustingimused

Kasutajaleping, üldtingimused

Käesolev kasutajaleping reguleerib PP Trading OÜ (Teenusepakkuja) ning kasutajate vahelisi suhteid veebilehel pakutavate toodete ja teenuste vahendamisel.

Palun lugege alljärgnevad Kasutusleping ja üldtingimused enne PP Trading OÜ Teenuse kasutamist hoolikalt läbi. Kui te Kasutustingimustega ei nõustu, siis palun ärge kasutage Teenust.

Registreerudes PP Trading OÜ/Pappa Pizza lehel kliendiks või sooritades tellimuse külalisena, nõustute PP Trading OÜ kasutajalepingu ning privaatsustingimustega. Samuti nõustute täitma omapoolseid kasutajalepingu tingimusi, nagu õigete andmete esitamine ning tellimuse vastuvõtmine või järeletulemine Teie poolt märgitud ajal ja kohas.

Teenusepakkuja andmed:

PP Trading OÜ
Aadress: Narva mnt 46, Tallinn
Kontakt: info@pappapizza.ee

Mõisted

Ostuleping on leping, mis sõlmitakse Teie (Kasutaja) ning toidu valmistaja kolmanda osapoole partneri vahel. Samuti võib kullertellimuse puhul sõlmida ostulepingu Kasutaja ning PP Trading OÜ või kulleri vahel kullerteenuse ostmiseks. Leping muutub Kasutajale siduvaks ostusoovi esitamise hetkel, vajutades nuppu Asu tellima/Maksa ning Partnerile tellimuse aktsepteerimise hetkest, mil sellest teavitatakse ka Kasutajat. Kullerteenuse ostuleping sõlmitakse hetkel, kui kuller on aktsepteerinud tellimuse päringu, vajutades nuppu võtan tellimuse vastu.

Kasutaja Veebirakenduse kasutaja, kes soovib tooteid ja/või teenuseid tellida ja kasutada.

Teenusepakkuja OÜ PP Trading mis võimaldab veebilahenduse kaudu kolmandatelt osapooltelt (Partnerid) ja kullerid, tooteid ja teenuseid tellida.

Tellimus Kasutaja poolt valitud tooted ja teenused, millest moodustub ostukorv ning mille Kasutaja on esitanud Partnerile, kinnitades oma soovi vajutades nuppu Asu tellima/Maksa.

Partner tähendab Teenusepakkujaga lepingulistes suhetes restorani, kes valmistab toite ja pakub muid tooteid müügiks. Samuti võib partner pakkuda kullerteenust.

Kuller Teenusepakkujaga lepingulistes suhetes olev kuller või Partneri poolt pakutav lisateenus või kolmandad osapooled, kes pakuvad iseseisvalt kullerteenust.

Teenus Teenusepakkuja poolt hallatav veebilahendus, mille kaudu saab Partneritele esitada tellimusi

Lähen tellimusele ise järele Tellimus, millele Kasutaja läheb ise restorani järele. Kasutaja peab tagama õigeaegse ja kohase tellimusele järeleminemise, kontrollides kohapeal tellimuse õigsust.

Kullertellimus Tellimus, mida kasutaja soovib tellida kulleriga Kasutaja poolt valitud aadressile. 

Tellimuse esitamine ja teenuse kirjeldus

Tellimuse esitamine: Kasutaja valib Teenusepakkuja veebilahendusest Partneri poolt pakutud toodete ja teenuste seast sobilikud valikud, vajutades soovitud tootel, kogustel ning lisades need ostukorvi klikkides Lisa ostukorvi nuppu.

Tooted ja teenused võivad Partneri lõikes erineda ja Teenusepakkuja ei vastuta Partneri poolt pakutud toodete ja teenuste hindade, saadavuse või kvaliteedi eest. Teenusepakkuja tagab oma parima võimaluse piires eelmainitud tingimuste parima täitmise.

Teenusepakkuja edastab veebirakenduses tehtud Tellimuse Partnerile automaatselt. Partneri tellimusepäringu kinnitamisel on ostuleping Kasutaja ning Partneri vahel sõlmitud.

Kui Partner on kinnitanud Kasutaja tellimuse, saadetakse Teenusepakkuja süsteemist Kasutajale sellekohane teavitussõnum/e-kiri.

Kui Partner on kinnitanud Kasutaja tellimuse ja vastav teavitussõnum Kasutajale saadetud, on ostuleping kehtiv ning osapooltele siduv. 

Kasutaja ei saa tühistada tellimust, mis on Partneri poolt kinnitatud ja mille kohta on saadetud teavitussõnum. Enne Tellimuse edastamist veenduge, et soovite Tellimust edastada ning ostukorvis olevad tooted ja teenused on õiged.

Tellimuse muutmine ja tühistamine

Pärast tellimuse esitamist Kasutaja poolt, ei ole tellimust võimalik muuta või tühistada. Tellimus on esitatud, kui Kasutaja vajutab nuppu Asu tellima/Maksa

Kasutaja võib erandkorras kontakteeruda Partneriga ning tühistada tellimuse, kui Partner ei ole alustanud tellimuse valmistamist ja Partner on nõus Ostulepingu tühistamisega ehk tellimuse tühistamisega. Sellisel juhul helistab Kasutaja Partnerile ja lepib kokku Ostulepingust taganemise tingimustes. Kui Tellimuse eest ei ole veebilahenduse kaudu tasutud, loetakse sellega Ostulepingust taganemine lõpetatuks ning sellega ei kaasne kulu Partnerile või Teenusepakkujale. Kui Kasutaja tasus Tellimuse eest veebilahenduse kaudu, teavitab partner Ostulepingu tühistamisest Teenusepakkujat ning Teenusepakkuja tagastab Kasutajale raha 7 tööpäva jooksul.

Tellimuse kohaletoimetamine kulleriga

Tellimus toimetatakse Tellijale aadressile, mille Tellija on sisestanud või salvestanud Tellimuse andmetes. Kullerteenuse pakkujaks on Partner või PP Trading OÜ. 

Partneritel on õigus määrata ise kullerteenuse maksimaalset kaugust Partneri toitlustuskohast. See on vajalik, et tagada Tellimuse võimalikult kõrge kvaliteet ja võib varieeruda olenevalt Partnerist, linnast ja muudest asjaoludest. Tallinnas on kullerteenuse keskmine kaugus Partneri asukohast 4 km. Teistes linnades mitte rohkem kui 12 km.

Kasutaja peab olema Tellimuses märgitud ajal ning kohas ning tagama tellimuse vastuvõtmise. Kui Kasutaja ei võta tellimust vastu, on Partneril õigus tellimus tühistada ning jätta Tellimuse tasu tagastamata. Kuller ootab Kasutaja võimalikku Tellimuse vastuvõtmist maksimaalselt 8 minutit.

Kõik kohaletoimetamise ajad võivad muutuda Partnerist, Kullerist või Teenusepakkujast mittesõltuvatest asjaoludest ning on indikatiivsed. Kohaletoimetamise aeg ei ole garantii või aluseks Ostulepingu tingimuste muutmiseks. Kohaletoimetamise viibimine ei anna alust Ostuhinna langetamiseks või tühistamiseks. Partner või Teenusepakkuja võivad teha oluliste ja asjakohaste tingimuste ilmnedes erandeid. Teenusepakkuja, Partner ning Kuller teevad endast oleneva, et tagada võimalikult täpne kohaletoimetamine.

Kullertellimust on võimalik tellida kindlaks ajaks (ajastatud tellimus) või esimesel võimalusel.

Ajastatud tellimuse korral peab Kasutaja olema tellitud ajal kohal 8 minutit varem ning tagama tellimuse vastuvõtmise tingimused.

Tellimuse eest saab tasuda vaid veebirakenduse kaudu. Tellimuse eest tasumine toimub enne Tellimuse kinnitamist ja on Tellimuse kinnitamise ja Ostulepingu sõlmimise eelduseks. 

Lähen Tellimusele ise järele

Kui Kasutaja ei ole Tellimuses märgitud Partneri toodete kättesaamiseks Tellinud kullerteenust, vaid soovib neile ise Partneri müügikohta järele minna, siis saab tellitud tooted kätte Partneri müügikohast, kust Kasutaja tooted Tellis. 

Kasutajale saadetakse elektrooniline kinnitus tellimuse vastuvõtmisest koos valmimise ajaga. Partneril või Teenusepakkujal on õigus kehtestada tingimused Kasutaja isikusamasuse tuvastamiseks, kui Kasutaja Tellimuses kirjeldatud toodetele ise järele tuleb.

Partner kohustub hoidma Tellitud tooteid 60 minutit alates Tellimuse valmimise hetkest, milleks oli Kasutaja tellimuses valitud aeg.

Kasutaja peab Tellimusele järele minema enne Partneri müügikoha sulgemist.

Kasutaja saab tasuda tellimuse eest Partneri juures kohapeal või veebirakenduse kaudu. Hinnad veebirakenduses ning kohapeal võivad erineda ning kehtib hind, mis Partner esitab kohapeal tellimusele järele minnes.

Maksed

Tellimuse eest tasumine toimub kullerteenuse puhul ainult Teenusepakkuja veebirakenduse kaudu. Kullertellimuse eest tasub Kasutaja enne Tellimuse esitamist.

Partneri juurde tellimusele ise järele minnes on Kasutajal võimalik tasuda Tellimuse eest eelnevalt Teenusepakkuja veebirakenduse kaudu või tasuda Partnerile kohapeal.

Teenusepakkujale või Partnerile on võimalik tasuda pangaülekandega ainult vastavasisulise lepingu olemasolul.

Teenusepakkuja võtab maksed vastu Partneri nimel.

Lisatingimused

Teenusepakkuja jätab endale õiguse muuta veebirakendust vastavalt vajadusele. Samuti võib Teenusepakkuja ette teavitamata sulgeda veebirakenduse, selle funktsioone või Partnerite kuvamise veebilehel osaliselt või täielikult.

Teenusepakkuja ei vastuta Partnerite poolt sisestatud info õigsuse ja asjakohasuse ning sellest tuleneva võimaliku kahju eest.

Kasutaja peab tagama isikuandmete õigsuse. Kahtluse korral on Teenusepakkujal ning Partneril õigus Tellimuse täitmisest loobuda ja Ostulepingust taganeda. Kui sellise Tellimuse eest on tasu makstud, tagastab Teenusepakkuja Partneri nimel tasu samale kontole, kust makse sooritati.

Kasutaja peab Tellimuse esitamisel tagama kõikide Eesti riigis kehtivate seaduste järgimise. Kui Kasutaja soovib tellida alkoholi- või tubakatooteid, peab Kasutaja olema täisealine ning esitama kullertellimusel isikut tõendava dokumendi oma vanuse tõendamiseks. Sama tingimust rakendatakse Tellimuse puhul, millele Kasutaja läheb Partneri toidukohta ise järele. 

Kaebuste esitamine ja kaebuste lahendamine

Kaebuste korral pöördub Kasutaja Partneri poole kirjalikku taasesitamist võimaldaval moel. Suhtlusvõrgustikud ei ole kaebuste lahendamise kanal.

Privaatsustingimused

Kehtivus alates 01.12.2020

Privaatsustingimused koos kasutustingimustega reguleerivad PP Trading OÜ veebilehe ja/või mobiilirakenduse kasutamist ning seal pakutavat teavet ja teenuseid. Privaatsustingimused ei kehti ühegi kolmanda osapoole rakenduse, teenuse ega veebilehe kohta. Privaatsustingimusi ei kohaldata teabe suhtes, mida Teie poolt edastatakse kolmandatele isikutele või mida nemad on kogunud. Kui seda privaatsuspoliitikat ei kohaldata, peaksite enne enda kohta käiva teabe edastamist lugema kohaldatavat privaatsuspoliitikat ja sellega seotud tingimusi, mis on postitatud veebilehele, rakendusele või muule teenusele, mida kasutate.

Kasutajakonto registreerimisel või muul viisil PP Trading OÜ veebilehte või mobiilirakendust kasutades peate kinnitama, et olete käesolevat privaatsuspoliitikat lugenud ja sellest aru saanud. 

Privaatsustingimused sätestavad isikuandmete kogumise, kasutamise, säilitamise ja töötlemise põhimõtted. Kui te ei nõustu privaatsustingimustega, ärge kasutage PP Trading OÜ veebi- või mobiilirakendust. 

Teie isikuandmete vastutav töötleja on PP Trading OÜ. Harjumaa, Tallinn linn, Narva mnt 46, 10150, email: info@pappapizza.ee

1. Isikuandmete kogumine

1.1 Andmete kogumine, töötlemine, säilitamine ja kasutamine on seotud tellimuse asjakohaste andmete ulatuses, mis on vajalikud tellimuse tarneks või üleandmiseks.

1.2 Isikuandmed, mida kogume ja töötleme:

1.2.1 Registreerimisandmed: E-posti aadress, nimi, perenimi, telefon, aadress, maksedetailid.

1.2.2 Ostuandmed: Andmed, mis on lisaks registreerumisandmetele vajalikud tellimuse tuvastamiseks, täitmiseks ja/või kohaletoimetamiseks.

1.2.3. Küpsised: Küpsised on tekstifailid, mis saadetakse teie seadmele, kui külastate vastavat veebilehte. Küpsised aitavad meil teie seadet ära tunda ja aitavad meil parandada meie veebilehe funktsionaalsust ja hõlbustada selle kasutamist. Küpsiste lubamisega nõustute veebilehe haldajal kasutada küpsiseid ja kohaliku mälu kasutust. Küpsiste vältimiseks on võimalik need veebibrauseris ära keelata. Keelates küpsiste kasutamise enda veebibrauseris ei ole teenust võimalik kasutada. 

2. Isikuandmete töötlemine

2.1 Isikuandmeid töödeldakse tellimuse täitmiseks vajalike andmete ulatuses. Süsteemi kasutamise võimaldamiseks töötleme järgmisi isikuandmeid:

2.2 Registreerimisandmed: müügi ja toetuse saamise taotluste taotlemiseks töötleme järgmisi isikuandmeid

2.2.1 Ostuandmed ja sisu, mida jagate. Et muuta kliendikogemust kiiremaks, lihtsamaks ja mugavamaks kasutame küpsiste andmeid.

2.2.2 Teie loal isikuandmed, sooduspakkumiste, eripakkumiste ja kampaaniate tutvustamiseks kasutame turundusandmed ja isikupärastatud turundusandmed. Ülalnimetatud isikuandmeid töödeldakse ainult teie nõusolekul.

3. Isikuandmetega tutvumine ja isikuandmete töötlemise loa tagasivõtmine

3.1 Teenusepakkuja poolt töödeldavate isikuandmetega saate tutvuda, saates e-kirja info@pappapizza.ee vastavasisulise päringuga.

3.2 Isikuandmeid säilitatakse kuni andmetöötleja tegevuse lõpetamiseni või Teie nõusoleku alusel töödeldavate isikuandmete kasutamise nõusoleku tagasivõtmiseni.

3.3 Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, pöördudes andmetöötleja poole kirjalikku taasesitamist võimaldaval moel, e-posti teel info@pappapizza.ee

3.4 Keeldudes isikuandmete kogumisest, salvestamisest ja töötlemisest, ei ole võimalik tellimusi tuvastada või kohale toimetada ning sellisel juhul teenust kasutada ei ole võimalik.

3.5 Valeinfo edastamine ei ole lubatud. Valeinfo edastamise kahtluse korral on teenusepakkujal või tellimusega seotud kolmandal osapoolel õigus kontrollida andmete õigsust või ühepoolselt kasutajalepingust taganeda, tellijapoolse lepingu tingimuste rikkumise tõttu.

4. Andmete jagamine kolmandatele osapooltele

4.1 Kogutud isikuandmete edastamine kolmandatele osapooltele toimub samadel põhimõtetel nagu käesolevates privaatsustingimustes. Andmete edastamine kolmandatele isikutele on vajalik tellimuse valmistamiseks, identifitseerimiseks, kohaletoimetamiseks või muul moel eristamiseks ja kinnitamiseks. 

4.2 Piiratud Isikuandmeid jagatakse Teie loal pizzeriade ning vajadusel kulleritega. Isikuandmeid edastatakse sellises ulatuses, mis on vajalikud Teie tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks. Müüja teostatavat isikuandmete töötlemist reguleerib müüja kehtestatud kord. Enne kauba ostmist ja müüjaga ostu-müügilepingu sõlmimist peaksite lugema läbi müüja isikuandmete töötlemise põhimõtted.

4.3 Teie isikuandmete edastamine on teie tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks kohustuslik. Isikuandmed peavad olema õiged ning kontrollitavad. Isikuandmete ebaõiguse korral on teenusepakkujal või teenusepakkujaga tellimuse täitmisel seotud kolmandal osapoolel õigus tellimus täitmata jätta.

5. Kellele isikuandmeid avaldame ja kas edastame isikuandmeid väljaspoole EL-i või EMP-i

5.1 Töötleme informatsiooni ise ja kasutame volitatud töötlejaid, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel ja meie eest, näiteks pakkudes meie veebilehe hooldus- ja kliendituge, pilvandmetöötlusteenuste hooldust ja hostimist ja IT-keskkonda. Teie isikuandmete kaitsmiseks oleme sõlminud isikuandmete töötlemise lepingud kõikide eelnimetatud volitatud töötlejatega, kes töötlevad Teie isikuandmeid meie nimel ja meie eest.
5.2 Võime avaldada andmeid ametiasutustele, kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest.
5.3 Me ei edasta ega avalda klientidega seotud isikuandmeid väljaspoole EL-i/EMP-i.

6. Kuidas me isikuandmeid kaitseme ja kui kaua me neid säilitame

6.1 Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

6.2 Juurdepääs isikuandmeid sisaldavatele süsteemidele on lubatud ainult nendele meie töötajatele, kes oma tööülesannetest tulenevalt peavad töötlema andmesubjektide andmeid. Igal kasutajal on süsteemi sisenemiseks personaalne kasutajanimi ja salasõna. Andmeid kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste meetmete abil. Andmebaase ja nendest tehtud varukoopiaid hoitakse lukustatud ruumides ja neile on ligipääs ainult selleks eelnevalt volitatud isikutel.

6.3 Säilitame isikuandmeid nii kaua kui see on vajalik, võttes arvesse isikuandmete töötlemise eesmärki.

6.4 Klientide isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse kliendisuhte ajal ja seni kuni me osutame teenuseid ja kolm (3) aastat pärast kliendisuhte või teenuste osutamise lõppemist, kui õgusaktidega ei näita teisiti.

6.5 Vaatame regulaarselt üle andmete säilitamise vajadust, võttes seejuures arvesse kohaldatavat õigust. Lisaks, võtame tarvitusele kõiki mõistlikke meetmeid, et registris ei säilitataks isikuandmete töötlemise eesmärkidega vastuolus olevaid, vananenud või ebatäpseid isikuandmeid. Parandame või kustutame sellised andmed viivitamatult.

7. Küpsised

7.1 Mis on küpsised?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mida kasutatakse väikeste teabekildude salvestamiseks. Need salvestatakse teie seadmesse, kui veebisait laaditakse teie brauserisse. Need küpsised aitavad meil veebisaiti korralikult funktsioneerida, muuta see turvalisemaks, pakkuda paremat kasutuskogemust ja mõista, kuidas veebisait toimib ning analüüsida, mis töötab ja kus vajab täiustamist.

7.2 Kuidas me Küpsiseid kasutame?

Nagu enamik võrguteenuseid, kasutab meie veebisait mitmel eesmärgil esimese ja kolmanda osapoole küpsiseid. Esimese osapoole küpsised on enamasti vajalikud veebisaidi õigeks toimimiseks ja need ei kogu teie isikuandmeid.

7.3 Vajalikud küpsised

Vajalikud küpsised võimaldavad põhifunktsioone, nagu turvalisus, võrguhaldus ja juurdepääsetavus.

7.4 Valikulised küpsised

Funktsionaalne: Funktsionaalsed küpsised võimaldavad veebisaidil teie eelistusi ja seadeid meeles pidada. Näiteks jätavad funktsionaalsed küpsised meelde teie keelevaliku ja kuvavad veebisaidi teie eelistatud keeles.

Analüütiline: Aitab meil mõista, kuidas veebisaiti kasutatakse. See võib hõlmata ka meie kampaaniate tõhususe analüüsimist. Suurem osa teabest on koondatud kujul, kuid mõningaid andmeid võidakse kasutada selleks, et aidata meil veebisaiti teie üldise kasutuskogemuse parandamiseks kohandada.

Reklaam: Neid andmeid kasutatakse reklaamide asjakohaseks muutmiseks teie jaoks. Sellised reklaamid on üldiselt väärtuslikumad nii teile kui ka meile.

7.5 Küpsiste eelistuste haldamine

Saate oma küpsiste eelistusi igal ajal muuta, klõpsates alloleval nupul.

Küsimuste tekkimise korral võtke palun meiega ühendust e-posti teel info@pappapizza.ee.

 

Copyrights kõik õigused PP Trading OÜ